HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
しるwrite down
暗記 an ki - memorize, learning by heart
日記 nikki - a diary
創世記 sou sei ki - Genesis
記憶 ki oku - memory