HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
はた machine, occation
機械 ki kai - a machine
乾燥機 kan sou ki - a dryer, drying machine
危機 ki ki - crisis
自動販売機 ji dou han bai ki - a vending machine (drinks...)
扇風機 sen puu ki - an electric fan