HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
ぎゃくさからう:さか reverse, opposite
逆さま saka sama - up-side down
逆効果 gyaku kou ka - back fire, opposite of what was hoped for
逆説 gyaku setsu - paradox