HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
やと- employ, to hire
雇い主 yatoi nushi - an employer
雇い人 yotoi nin - an employee
雇う yatou - to hire, to employ