HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
こうひかる:ひかり - light
栄光 ei kou - glory
稲光 ina bikari - a flash of lightning
観光 kan kou - sightseeing, tourism
竹光 take mitsu - a bamboo sword