HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
あぶない:あやうい dangerous; unsafe; unsteady
危機 ki ki - a crisis
危機管理 kiki kanri - crisis management
危急 kikyuu - emergency
危険 kiken - danger, peril
危険人物 kiken jinbutsu - a dangerous person