HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
universe, eaves, house
宇宙 u chuu - the universe, space
宇宙人 u chuu jin - an alien
宇宙飛行士 u chuu hi kou shi - an astronaut
宇宙旅行 u chuu ryo kou - Space travel