HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
- difference
時差 ji sa - time difference
人差し指 hito sashi yubi - index finger
差し上げる sashi ageru - to offer, to give (polite)
指差す yubi sasu - to point at
時差ぼけ ji sa boke - jet lag