HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
しゃてる - to throw away, discard
使い捨て tsukai sute - disposable
投げ捨てる nage suteru - to throw away