HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
かい:みな all; everything; everyone
皆さん mina san - everyone
皆既日食 kai ki nisshoku - total solar eclipse