HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

う:こうまじto be mixed まじわる to associate with
外交 gai kou - diplomacy
見交わす mi kawasu - to exchange glances, to look at each other
交換 kou kan - to exchange, trade