HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
ばす:- to fly
飛び火 tobi hi - flying sparks
飛魚 tobi uo - flying fish
空飛ぶ円盤 sora tobu en ban - flying saucer