HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
い: - without, nothing
限り無い kagiri nai - limitless, unbound
仕方が無い shi kata ga nai - it can't be helped