HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
ばん - order, turn, watch
一番 ichi ban - #1, the best, favorite
交番 kou ban - police box
夜番 yo ban - night watch