HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
- not, not good
是非 ze hi - certainly, of course
非金属 hi kin zoku - non-metal
非常に hi jou ni - extremely, very