HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
からまる:らくからentwine, to twine around
連絡 ren raku - contact, communication, connection
短絡 tan raku - short-circuit (electronics)