EASY (IER) KANJI - JLPT 3 KYUU

A lot of thought must be put in to learning this kanji

1) kou, 2) kangaeru - think, consider , 3) kangae - a thought

考古学 kou ko gaku - archaeology
考え直す kangae naosu - to rethink, reconsider
いい考え ii kangae - a good thought