EASY (IER) KANJI - JLPT 3 KYUU

 

1) sha, 2) yashiro - company, firm, office

社会 sha kai - society
会社 kai sha - office, company
出版社 shuppan sha - publisher