EASY (IER) KANJI - JLPT 4 KYUU

Remember: there is money (yen) in the south

1) nan, 2) minami - south

東南アジア tou nan ajia - Southeast Asia
南極 nan kyoku - the South Pole, Antarctic
南米 nan bei - South America