KANJI - JLPT 1 KYUU

1) カク, 2) コウ, 3) ひろ・がる, 4) ひろ・げる - expand, broaden, make larger

拡散 kaku san - scatter, diffusion
拡声器 kaku sei ki - loud speaker
拡大 kaku dai - magnify, enlarge